DeskTopSurvey kurser:

Pris:
Grundkursus i DeskTopSurvey (tilmelding)
1.500
Superbruger kursus i DeskTopSurvey (3 moduler)
5.000
Medarbejderanalyser i praksis
2.000
APV (ArbejdsPladsVurdering) i praksis
2.000
Kundeanalyser i praksis
2.000
Alle priser er i Danske kroner og eksklusive moms.


Hvis det nogen gange kniber med de interne ressourcer, kan du vælge at uddelegere hele eller dele af analyse arbejdet til os.

Her er et udpluk af de services vi kan tilbyde:


konsulentydelser mm.
Pris:
Det blå stempel: En projektleder gennemgår dit spørgeskema, kommenterer og kommer med forslag til forstærkninger/-forbedringer
2.500
Hjælp til udarbejdelse af spørgsmål:
I udfærdiger en ønskeliste over hvad der skal måles på, en projektleder laver et spørgeskema forslag
4.000
Opsætning af spørgeskema i DeskTopSurvey:
Spørgsmålene leveres i excel eller word
500
   
Datafangst
Pris:
Import af "gamle" analyser til DeskTopSurvey:
Så resultater kan sammenlignes mm.
1.500
per analyse
Scanning: Opsætning /Opstart
500
Scanning: per side
3,5
Indtastning: Opstart
500
Indtastning: (Afkrydsninger) Per side
5,5
Indtastning: per åbent tekst spørgsmål
5
Telefon interview: Opstart, briefing mm.
4.500
Telefon interview:
Per stk. ved 4 interviews per time
125
Internet analyse: Opsætning
Inklusive*
Internet analyse:
udsendelse af e-mails invitationer
Inklusive*
Internet analyse:
udsendelse af e-mails reminder/rykker
Inklusive*
   
Fokusgrupper
Pris:
Opstart/briefing:
(eksklusive rekrutering)
3.000
Afholdelse:
Inklusive lokale optagelse på video og mulighed for selv at overvære/påvirke interviewet (live)
12.000
Rapportering:
5.000
   
Rapport
Pris:
Rapport udarbejdelse:
Standard rapport (tabeller og grafer) i pdf
2.500
Rapport udarbejdelse :
Konklusion og ledelses resumé (per time)
1.000
Præsentation af resultaterne:
Via internet og telefonkonference
2.000
Præsentation af resultaterne :
Møde/Besøg
2.000
plus kørsel
PLS regression:
Få udregnet de nøjagtige vægte mellem for eksempel "Alt i tilfredshed" eller Loyalitet og de øvrige områder. Afslører hvilke områder der giver størst effekt at forbedre.
10.000
per
analyse
Alle priser er i Danske kroner og eksklusive moms.
*forudsætter opdatering/support abonnement

Ovenstående priser er typiske eksempler, da opgaver kan være meget forskellige. Vi aftaler altid en fast og bindende pris, når vi kender opgaven, og inden den igangsættes.
MMB Software ApS - ěstergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk