Hvordan vil du vurdere følgende magasiner?

Bedst
Over middel
Middel
Under middel
Dårligst

"Træk og slip" dem
hvor du mener de hører til