Hvis du skulle vælge at købe 3 magasiner,
hvilke ville du så vælge?

1. prioritet
2. prioritet
3. prioritet
Du kan trække billederne frem og tilbage, til du har fundet den rigtige rækkefølge..