Spørgeskemaer i DeskTopSurvey

Formålet med et spørgeskema er, at få så sandt et svar på sine spørgsmål som muligt. Der er tre vigtige forhold som kan spille ind på dette:

  • Spørgsmålet skal være formuleret korrekt
  • Respondenten skal være interesseret i at afgive det rigtige svar
  • Respondenten må ikke trættes eller irriteres

En stor undersøgelse af hvordan respondenter opfører sig overfor forskellige spørgeskemaer, foretaget af ESOMAR, viser klart at den almindelige måde at udforme spørgeskemaer på, ikke længere giver de bedste resultater.

Hold fokus

Spørgsmål stillet via en skala (Meget godt til meget dårligt eller lign.) er den mest brugte form for spørgsmål i analyser i dag. Prøv at klik på nogle svar i disse to eksempler:

Almindeligt

Med fokus

I DeskTopSurvey skemaet bliver der markeret med en grå baggrundsfarve, når et spørgsmål er besvaret. Dette har i ESOMARS undersøgelse vist, kræver meget færre "øjenbevægelser" og giver et mere sikkert kryds, og dermed en højere validitet.

Har man brug for lidt mere "spræl" kan man vælge at bruge en flydende farve skala:

Farve skala

Slider og DropDown

Nogle gange er afkrydsning ikke den bedste måde at fastholde respondentens interesse på. I DeskTopSurvey kan man vælge, at bruge andre metoder sammen med, eller i stedet for afkrydsning:

Slider

DropDown

Kombineret

Undersøgelser viser klart, at ved længere spørgeskemaer er brug af andre metoder end afkrydsning bedre, og gør respondenterne mindre tilbøjelige til at speed-afkrydse.

Drag og Drop

Engagement i et spørgeskema kan stimuleres ved at det gøres sjovere og mere aktivt at svare på spørgsmålene. Navnlig hvis det man spørger om kan illustreres eller vises via billeder får man et overbevisende resultat:

Med billeder og tekst

Drag og drop vurdering

Prioritering

Alle de viste eksempler stilles op af DeskTopSurvey programmet. De er lige så enkle at lave som et almindelig skala spørgsmål, og kræver ikke scripting eller besværlig kodning.

(Eksemplerne her er lavet med et meget neutralt style-sheet (farver og fonte) men DeskTopSurvey har mere end 150 forskellige "styles" indbygget, og man kan selv lave sine egne. Se nogle eksempler her..)

Få en uforpligtende præsentation, og se hvor effektivt dit næste spørgeskema kan blive: Book her..

MMB Software ApS - Østergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk